Upprustningsbidrag för fiske- och friluftslivsföreningar

LÄS MER

Upprustningsbidraget är avsett som hjälp vid större investeringar/underhåll av fiskevårdsområden för att förbättra service och tillgänglighet för sportfiske och friluftsliv i kommunen. Med ansökan ska följa en redovisning av planerade åtgärder och en finansieringsplan. Om åtgärden kräver bygglov och/eller strandskyddsdispens ska de handlingarna skickas med ansökan.

Exempel på vad bidraget kan användas till:

  • Upprustning av stugor
  • Inköp av bryggor, vindskydd, bänkbord, skyltar, informationstavlor mm.
  • Handikappanpassning av fiskevatten. Stigar, rastplatser, toaletter, bryggor mm.
  • Redskap för fiskevårdande insatser. Minkfällor, ryssjor, mjärdar mm

Kultur- och fritidsnämnden fastställer vilka kriterier som ska gälla för prioriteringar av bidrag.  Bidraget kan utgå med högst 25 % av marknadsmässiga kostnader.

Ansökan
Ansökan skickas in senast 1 april.

Övrigt
Utbetalning av beviljat bidrag sker efter det att slutbesiktning har skett och eventuella påpekade brister åtgärdats. Efter samråd med förening som beviljats bidrag kan delbetalning göras.

Frågor om e-tjänsten

Föreningsbyrån
foreningsbyran@ornskoldsvik.se
0660 - 882 15

Personuppgiftsansvarig

Kultur- och fritidsnämnden
samhallsbyggnad@ornskoldsvik.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • Handlingar om styrker kostnader: ritningar, situationsplan, kostnadskalkyl, finansieringsplan samt driftskalkyl

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa