Kartbidrag för orienteringsföreningar - ansöka om

LÄS MER

Bidrag kan betalas ut för framställning av orienteringskartor.

  • Vid nyproduktion lämnas bidrag med 7 000 kr/km²
  • Vid omfattande revidering lämnas bidrag med 3 500 kr/km²
  • Vid enkel revidering lämnas bidrag med 1 000 kr/km²

Orienteringsklubbarna ska årligen gemensamt till kultur- och fritidförvaltningen redovisa en rullande 5-års plan. I planen ska framgå vilka områden som avses, yta i km² samt kostnadsberäkning. Vid nyproduktion kan förskott på bidraget utbetalas efter färdigställande av grundmaterialet, dock högst 50% mot uppvisande av verifikat. Resterande bidrag utbetalas mot redovisning av färdig karta.

Ansökan
Kan göras löpande under året.

Frågor om e-tjänsten

Föreningsbyrån
foreningsbyran@ornskoldsvik.se
0660 - 882 15

Personuppgiftsansvarig

Kultur- och fritidsnämnden
samhallsbyggnad@ornskoldsvik.se

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa