Beställning av nybyggnadskarta

LÄS MER

Nybyggnadskartan utgör underlag för den situationsplan som ska skickas in med bygglovsansökan. Bygglovshandläggaren bestämmer om din bygglovsansökan kräver en nybyggnadskarta.

Innehåll

Baskarteutdrag över det aktuella området som redovisar fastigheter med fastighetsbeteckningar, byggnader, anläggningar, gator med namn, gatu- och markhöjder samt sockelhöjder av angränsade byggnader.

Detaljredovisning - visar hur marken får användas.

Anläggningstekniska uppgifter - anslutning till allmänna vatten- och avloppsledningar.

Innan nybyggnadskartan kan framställas måste baskartan uppdateras. Det aktuella området inventeras därför i fält av mätingenjörer som kontrollerar och mäter in.

Kostnaden för en nybyggnadskarta hittar du här.

Frågor om e-tjänsten

Erik Tjärnström
kartgis@ornskoldsvik.se
0660 - 887 03

Personuppgiftsansvarig

Samhällsbyggnadsnämnden
samhallsbyggnad@ornskoldsvik.se

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa