Anmäla bostäder för registrering i lägenhetsregistret

LÄS MER

Använd denna e-tjänst när du vill anmäla bostäder för registrering, avregistrering eller ändra uppgifter i lägenhetsregistret.

Hur gör jag?

Instruktioner för hur du går tillväga hittar du här.

Bakgrund

Lägenhetsregistret är ett nationellt register över Sveriges alla bostadslägenheter. Uppgift om vem som bor i lägenheten finns inte i lägenhetsregistret.

Det nationella lägenhetsregistret ska inte förväxlas med bostadsrättsföreningarnas lägenhetsförteckningar, som ofta också kallas lägenhetsregister.

Numren i det nationella lägenhetsregistret ersätter inte utan vidare andra lägenhetsbeteckningar som fastighetsägarna använder. I bostadsrättsföreningar används t.ex. lägenhetsbeteckningarna i föreningens lägenhetsförteckning för pantsättning, upplåtelser och liknande.

Syfte

Med hjälp av lägenhetsregistret kan Statistiska centralbyrån ta fram hushålls- och bostadsstatistik utan att genomföra de omfattande folk- och bostadsräkningar som tidigare har genomförts vart femte år, senast år 1990.

För att statistiken ska kunna framställas krävs också att Skatteverket kompletterar folkbokföringsregistret med de lägenhetsnummer som finns i lägenhetsregistret. Detta innebär att folkbokföringen nu är på bostadslägenhet i stället för enbart på fastighet.

Kommunen kommer, efter godkännande samt registrering av lägenhetsnumreringen, meddela fastighetsägaren om detta så att uppmärkning av lägenheterna samt meddelande till lägenhetsinnehavarna kan ske.

Frågor om e-tjänsten

Jonny Jäwert
kartgis@ornskoldsvik.se
0660-265387

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa